خدمات شتابدهنده بهرنگ

جذب حمایت متقاضی صنعتی

در بهرنگ سعی بر آن است که متقاضی صنعتی از همان ابتدا به عنوان حامی طرح حضور داشته باشد. حضور متقاضی صنعتی می تواند به پیشبرد با کیفیت فرایند توسعه فناوری کمک کند و زمینه را برای خرید محصول یا جذب فناوری را در صنعت، هموار کند.

آموزش

آموزش به اندازه و به هنگام یکی از اصول ما در شتابدهنده بهرنگ است. در شتابدهنده بهرنگ، دوره های عمومی آموزشی برای تیم های فناور برگزار نمی شود بلکه با توجه به نیاز هر تیم، آموزش مناسب و در زمان مناسب به آنها ارائه خواهد شد.

منتورینگ و مشاوره

تسهیلات آزمایشگاهی و کارگاهی، توسعه بازار و تجاری سازی، خدمات حقوقی، مالی، مالکیت فکری و …

چرخه شتابدهنده بهرنگ در یک نگاه

چرخه بهرنگ در یک نگاه

کلیک کنید

حوزه کاری بهرنگ

کلیک کنید

مراحل پذیرش طرح

در شتابدهنده بهرنگ

کلیک کنید

همراهان و حامیان ما

معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
شرکت فاران
توسعه دانش بنیان سینا
شرکت سهند

بخش فراخوان…

شما میتوانید از طریق کلیک برروی دکمه ” شروع ارزیابی طرح” طرح خود را جهت ارزیابی به شتابدهنده بهرنگ ارسال کنید …